Toimitusehdot

Kuluttaja-asiamiehen ja Kiviteollisuusliitto ry:n hyväksymät hautakivien yleiset toimitusehdot 10.12.1999/päivitetty 17.5.2005 1.

1. TOIMITUSTAPA- JA AIKA
Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle sovittuna ajankohtana ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.

2. TILAUKSEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN
Myyjä hankkii tarvittaessa hautalaitteelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Jos viranomainen ei hyväksy tilattua hautalaitetta, myyjällä on oikeus toimittaa toinen hautalaite, jonka viranomainen ja ostaja hyväksyvät.

3. VÄRI- YM. VAIHTELUT, MITTATOLERANSSIT
Luonnonkivelle ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee laitteessa virheellistä. Hautalaitteiden mittatoleranssit ovat, ellei kaupan yhteydessä muuta sovita, seuraavat: kiven paksuus +/- 10mm, sahatun ja kiillotettureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15mm ja louhittureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 35mm.

4. REKLAMAATIO
Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

5. OMISTUSOIKEUS
Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun hautalaitteeseen siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

6. YLIVOIMAINEN ESTE
Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen. Jos hautalaitteen paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus ei tapahdu kahden kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta. Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

7. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT
Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

8. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.